KSh1,100.00 KSh1,000.00

Golden Metal tissue holder

KSh1,100.00 KSh1,000.00

Chopping board

KSh100.00 KSh80.00

Black tea Mug

KSh170.00 KSh140.00

Tea mug